Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ολοι οι αγωνες Αγγλιας - Σκωτιας

30 Nov 1872 Scotland v England D 0 - 0 International
8 Mar 1873 England v Scotland W 4 - 2 International
7 Mar 1874 Scotland v England L 2 - 1 International
6 Mar 1875 England v Scotland D 2 - 2 International
4 Mar 1876 Scotland v England L 3 - 0 International
3 Mar 1877 England v Scotland L 1 - 3 International
2 Mar 1878 Scotland v England L 7 - 2 International
5 Apr 1879 England v Scotland W 5 - 4 International
13 Mar 1880 Scotland v England L 5 - 4 International
12 Mar 1881 England v Scotland L 1 - 6 International
11 Mar 1882 Scotland v England L 5 - 1 International
10 Mar 1883 England v Scotland L 2 - 3 International
15 Mar 1884 Scotland v England L 1 - 0 British Championships
21 Mar 1885 England v Scotland D 1 - 1 British Championships
31 Mar 1886 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
19 Mar 1887 England v Scotland L 2 - 3 British Championships
17 Mar 1888 Scotland v England W 0 - 5 British Championships
13 Apr 1889 England v Scotland L 2 - 3 British Championships
5 Apr 1890 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
6 Apr 1891 England v Scotland W 2 - 1 British Championships
2 Apr 1892 Scotland v England W 1 - 4 British Championships
1 Apr 1893 England v Scotland W 5 - 2 British Championships
7 Apr 1894 Scotland v England D 2 - 2 British Championships
6 Apr 1895 England v Scotland W 3 - 0 British Championships
4 Apr 1896 Scotland v England L 2 - 1 British Championships
3 Apr 1897 England v Scotland L 1 - 2 British Championships
2 Apr 1898 Scotland v England W 1 - 3 British Championships
8 Apr 1899 England v Scotland W 2 - 1 British Championships

7 Apr 1900 Scotland v England L 4 - 1 British Championships
30 Mar 1901 England v Scotland D 2 - 2 British Championships
3 Mar 1902 England v Scotland D 2 - 2 British Championships
4 Apr 1903 England v Scotland L 1 - 2 British Championships
9 Apr 1904 Scotland v England W 0 - 1 British Championships
1 Apr 1905 England v Scotland W 1 - 0 British Championships
7 Apr 1906 Scotland v England L 2 - 1 British Championships
6 Apr 1907 England v Scotland D 1 - 1 British Championships
4 Apr 1908 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
3 Apr 1909 England v Scotland W 2 - 0 British Championships
2 Apr 1910 Scotland v England L 2 - 0 British Championships
1 Apr 1911 England v Scotland D 1 - 1 British Championships
23 Mar 1912 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
5 Apr 1913 England v Scotland W 1 - 0 British Championships
14 Apr 1914 Scotland v England L 3 - 1 British Championships
10 Apr 1920 England v Scotland W 5 - 4 British Championships
9 Apr 1921 Scotland v England L 3 - 0 British Championships
8 Apr 1922 England v Scotland L 0 - 1 British Championships
14 Apr 1923 Scotland v England D 2 - 2 British Championships
12 Apr 1924 England v Scotland D 1 - 1 British Championships
4 Apr 1925 Scotland v England L 2 - 0 British Championships
17 Apr 1926 England v Scotland L 0 - 1 British Championships
2 Apr 1927 Scotland v England W 1 - 2 British Championships
31 Mar 1928 England v Scotland L 1 - 5 British Championships
13 Apr 1929 Scotland v England L 1 - 0 British Championships
5 Apr 1930 England v Scotland W 5 - 2 British Championships
28 Mar 1931 Scotland v England L 2 - 0 British Championships
9 Apr 1932 England v Scotland W 3 - 0 British Championships
1 Apr 1933 Scotland v England L 2 - 1 British Championships
14 Apr 1934 England v Scotland W 3 - 0 British Championships
6 Apr 1935 Scotland v England L 2 - 0 British Championships
4 Apr 1936 England v Scotland D 1 - 1 British Championships
17 Apr 1937 Scotland v England L 3 - 1 British Championships
9 Apr 1938 England v Scotland L 0 - 1 British Championships
15 Apr 1939 Scotland v England W 1 - 2 British Championships

12 Apr 1947 England v Scotland D 1 - 1 British Championships
10 Apr 1948 Scotland v England W 0 - 2 British Championships
9 Apr 1949 England v Scotland L 1 - 3 British Championships
15 Apr 1950 Scotland v England W 0 - 1 FIFA World Cup
14 Apr 1951 England v Scotland L 2 - 3 British Championships
5 Apr 1952 Scotland v England W 1 - 2 British Championships
18 Apr 1953 England v Scotland D 2 - 2 British Championships
3 Apr 1954 Scotland v England W 2 - 4 FIFA World Cup
2 Apr 1955 England v Scotland W 7 - 2 British Championships
14 Apr 1956 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
6 Apr 1957 England v Scotland W 2 - 1 British Championships
19 Apr 1958 Scotland v England W 0 - 4 British Championships
11 Apr 1959 England v Scotland W 1 - 0 British Championships
9 Apr 1960 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
15 Apr 1961 England v Scotland W 9 - 3 British Championships
14 Apr 1962 Scotland v England L 2 - 0 British Championships
6 Apr 1963 England v Scotland L 1 - 2 British Championships
11 Apr 1964 Scotland v England L 1 - 0 British Championships
10 Apr 1965 England v Scotland D 2 - 2 British Championships
2 Apr 1966 Scotland v England W 3 - 4 British Championships
15 Apr 1967 England v Scotland L 2 - 3 European Championship
24 Jan 1968 Scotland v England D 1 - 1 European Championship
10 May 1969 England v Scotland W 4 - 1 British Championships

25 Apr 1970 Scotland v England D 0 - 0 British Championships
22 May 1971 England v Scotland W 3 - 1 British Championships
27 May 1972 Scotland v England W 0 - 1 British Championships
14 Feb 1973 Scotland v England W 0 - 5 Centenary Match
19 May 1973 England v Scotland W 1 - 0 British Championships
18 May 1974 Scotland v England L 2 - 0 British Championships
24 May 1975 England v Scotland W 5 - 1 British Championships
15 May 1976 Scotland v England L 2 - 1 British Championships
4 Jun 1977 England v Scotland L 1 - 2 British Championships
20 May 1978 Scotland v England W 0 - 1 British Championships
26 May 1979 England v Scotland W 3 - 1 British Championships
24 May 1980 Scotland v England W 0 - 2 British Championships
23 May 1981 England v Scotland L 0 - 1 British Championships
29 May 1982 Scotland v England W 0 - 1 British Championships
1 Jun 1983 England v Scotland W 2 - 0 British Championships
26 May 1984 Scotland v England D 1 - 1 British Championships
25 May 1985 Scotland v England L 1 - 0 International
23 Apr 1986 England v Scotland W 2 - 1 International
23 May 1987 Scotland v England D 0 - 0 Rous Cup
21 May 1988 England v Scotland W 1 - 0 Rous Cup
27 May 1989 Scotland v England W 0 - 2 Rous Cup
15 Jun 1996 England v Scotland W 2 - 0 European Championship
13 Nov 1999 Scotland v England W 0 - 2 European Championship
17 Nov 1999 England v Scotland L 0 - 1 European Championship

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου