Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

ολοι οι αγωνες της Εθνικης Γαλλιας

1 Am 01/05/1904  Bruxelles Belgique -France 3 - 3
2 Am 12/12/1905  Paris France -Suisse 1 - 0
3 Am 07/05/1905  Bruxelles Belgique -France 7 - 0
4 Am 22/04/1906  Saint Cloud France -Belgique 0 - 5
5 Am 01/11/1906  Paris France -Angleterre 0 - 15
6 Am 21/04/1907  Bruxelles Belgique- France 1 - 2
7 Am 08/03/1908  Genθve Suisse -France 1 - 2
8 Am 23/03/1908  Londres Angleterre -France 12 - 0
9 Am 12/04/1908  Colombes France -Belgique 1 - 2
10 Am 10/05/1908  Rotterdam Pays Bas- France 4 - 1
11 J.O. 19/10/1908  Londres Danemark- France 9 - 0
12 J.O. 22/10/1908  Londres Danemark- France 17 - 1
13 Am 09/05/1909  Bruxelles Belgique- France 5 - 2
14 Am 22/05/1909  Gentilly France- Angleterre 0 - 11
15 Am 03/04/1910  Gentilly France- Belgique 0 - 4
16 Am 16/04/1910  Brighton Angleterre- France 10 - 1
17 Am 15/05/1910  Milan Italie- France 6 - 2
18 Am 01/01/1911  Charentonneau France -Hongrie 0 - 3
19 Am 23/03/1911  Saint-Ouen France- Angleterre 0 - 3
20 Am 09/04/1911  Saint-Ouen France -Italie 2 - 2
21 Am 23/04/1911  Genθve Suisse -France 5 - 2
22 Am 30/04/1911  Bruxelles Belgique- France 7 - 1
23 Am 29/10/1911  Luxembourg Luxembourg- France 1 - 4
24 Am 28/01/1912  Saint-Ouen France -Belgique 1 - 1
25 Am 18/02/1912  Saint-Ouen France- Suisse 4 - 1
26 Am 17/03/1912  Turin Italie- France 3 - 4
27 Am 12/01/1913  Saint-Ouen France- Italie 1 - 0
28 Am 16/02/1913  Bruxelles Belgique -France 3 - 0
29 Am 27/02/1913  Colombes France -Angleterre 1 - 4
30 Am 09/03/1913  Genθve Suisse -France 1 - 4
31 Am 20/04/1913  Saint-Ouen France -Luxembourg 8 - 0
32 Am 25/01/1914  Lille France- Belgique 4 - 3
33 Am 08/02/1914  Luxembourg Luxembourg -France 5 - 1
34 Am 08/03/1914  Saint-Ouen France- Suisse 2 - 2
35 Am 29/03/1914  Turin Italie- France 2 - 0
36 Am 31/05/1914  Budapest Hongrie- France 5 - 1
37 Am 09/03/1919  Bruxelles Belgique- France 2 - 2
38 Am 18/01/1920  Milan Italie- France 9 - 4
39 Am 29/02/1920  Genθve Suisse- France 0 - 2
40 Am 28/03/1920  Paris France -Belgique 2 - 1
41 Am 05/04/1920  Rouen France- Angleterre 0 - 5
42 J.O. 29/08/1920  Anvers France -Italie 3 - 1
43 J.O. 31/08/1920  Anvers Tchιcoslovaquie -France 4 - 1
44 Am 08/02/1921  Paris France -Irlande 1 - 2
45 Am 20/02/1921  Marseille France -Italie 1 - 2
46 Am 06/03/1921  Bruxelles Belgique -France 3 - 1
47 Am 05/05/1921  Paris France -Angleterre 2 - 1
48 Am 13/11/1921  Paris France -Pays Bas 0 - 5
49 Am 15/01/1922  Colombes France -Belgique 2 - 1
50 Am 30/04/1922  Bordeaux France -Espagne 0 - 4

France - U-21 - International Results - Details

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου